Etiket arşivi: sql dinamik arama

Tüm SQL Databaselerde object aramak

Bir objenin(tablo,view,sp,fonksiyon vs)  hangi database de olduğunu bulmak için sp_MSforeachdb ile tüm sql databaselerde  arayalım.

sp_MSforeachdb '
USE [?]
select db_name() as dbname,type,crdate,* From ?..sysobjects where name LIKE N''%trigger%'''
-- Type kolonu objenin tipini verir, tablo mu viewmi,sp mi vs?
-- U = Table (user-defined), V = View,P = SQL Stored Procedure, SN = Synonym, F = FOREIGN KEY

Ayrıca sadece seçilen database içinde arama yapmak isterseniz aşağıdaki sorgularda işinize yarayabilir.

----(Sadece seçilen databasede arar)
SELECT sys.objects.name, sys.schemas.name AS schema_name
FROM sys.objects 
INNER JOIN sys.schemas ON sys.objects.schema_id = sys.schemas.schema_id

select * from sys.tables
select * from sys.views
select * from sys.procedures